Interimmanagement

Projectmanagement

Coaching

Herstructurering organisaties

Managementadvies

 

 Welkom  Diensten  Werkwijze  Over Consilio  Contact

Werkwijze

 

Consilio hanteert de volgende werkwijze:

 

 • Handelend volgens good governance en met in achtneming van wet- en regelgeving.

 • Een project kan worden uitgevoerd op een pragmatische wijze, maar desgewenst ook met de Prince2.

methodiek.

 • Plan, do, check, act; een goede voorbereiding is het halve werk, maar evalueren en bijsturen maakt het

eindresultaat pas echt sterk.

 • Integer en transparant in doen en laten.

 • Met respect voor een ieder; ieder mens is uniek en heeft sterke en minder sterke eigenschappen of

competenties. Consilio ziet mensen graag in hun kracht.

 • Eigen belang is – binnen redelijke kaders – ondergeschikt aan het organisatiebelang.

 

© Consilio | orde op zaken  | Disclaimer | Van der Meer Reclameatelier